top of page
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon

Suunatud kursused

Suunatud kursused
KURSUSEST

Suunatud kursused on nii personaalsed, kui ka ühe organisatsiooni või grupi poolt tellitud spetsiaalsed koolitused, mis haakuvad televisiooniga ja meediaga.

Oma tehnilisest valmisolekust ja kogemusest tulenevalt saame professionaalsete operaatorite, monteerijate, režissööride, toimetajate ja saatejuhite kaasabil jagada praktilisi kogemusi, anda näpunäiteid ja soovitusi ning korraldada spetsiaalset väljaõpet.

 
Näiteks:


1) KAAMERA EES INTERVJUU ANDMINE - neile, kelle igapäevatöös võib tulla ette vajadus anda kaamera ees intervjuusid. 


2) FOTOGRAAFIDELE, kes peavad koostama ka VIDEOLUGUSID.


3) neile, kellel on vaja teada MONTEERIMISE ALGTÕDESID, et monteerida juba filmitud materjali.


4) neile, kes soovivad teada VALGUSTAMISE algtõdesid. Kuidas seada valgust õigesti nii äri- kui eraruumides?
5) neile, kes muude tööülesannete kõrval puutuvad kokku ka FILMIMISEGA.


6) MEEDIAÕIGUSEGA kaasnevad teemad


7) HELIVALDKONNAGA seonduvad teemad

8) TELEVADLKONNAGA seonduvad  teemad näiteks võtmeisikute assisteerimine

Suunatud kursused on personaalsed või ühe organisatsiooni, grupi poolt tellitud spetsiaalsed koolitused, mis haakuvad televisiooniga ja meediaga.

Kursused toimuvad vastavalt kokkuleppele tellijaga. Tegemist on üldjuhul lühikursustega (alates poolest päevast), kus rõhuasetus on ennekõike just praktikal ja näpunäidetel. Koolitused võivad toimuda nii tellija juures kui ka Filmimehe stuudios/õppeklassis Tallinnas, Pirital, Kloostri tee 8.
Me viime koolitusi läbi professionaalse teletehnikaga, millega igapäevaselt toodame ka telesaateid. Kuid sõltuvalt koolitusest soovitame tellijatel võtta kursustele kaaasa kindlasti ka enda tehnikaga (kaameraid vms) - saab küsida nõu professionaalidelt ja kasutada tulevikus enda kaamerate/tehnika võimalusi maksimaalselt.

Oleme teinud analoogset koostööd mitmete organisatsioonidega - operaatorite eriväljaõpet on saanud politseinikud, maksu- ja tolliametnikud ja militaarstruktuuride töötajad, ümberõppekursusi oleme korraldanud raadiotoimetajatele jne. Kaamera-intervjuu andmise koolituse vastu tunnevad huvi ettevõtete esindajad, kellel tulenevalt tööiseloomust tuleb aeg-ajalt anda intervjuusid ja kes vajavad praktilisi oskusi-näpunäiteid kaamera ees esinemiseks. 
Meediaõiguse valdkonnast ülevaate andmisel ja praktiliste kogemuste jagamisel teeb Filmimehe Erakool koostööd
Advokaadibüroo Concorida advokaatidega.

Kui tunnete, et justkui vajaksite antud valdkonnas täiendavaid teadmisi, aga ei tea täpselt mida, siis helistage või kirjutage kindlasti - saame täpsemalt teie vajadusi arutada ja nõu pidada.

Filmimehe Erakool OÜ
Kloostri tee 8, Pirita, 11911 TALLINN
Tel: 60 55 222
Registrikood: 11971089
erakool@filmimees.ee

Erakooli facebooki leht

Live Interview
bottom of page