Operaatorite kursus

Operaatorite kursus on mõeldud nii neile, kes näevad oma tulevikku professionaalse filmijana, kuid annab palju praktilisi teadmisi ja oskuseid ka neile, kes soovivad oma koduvideod viia uuele tasemele.

 Järgmine "Operaatorite kursus" toimub 16-20.oktoober 2019.a

KURSUSTELE REGISTREERIMINE ON AVATUD!

* Kursus toimub eeldusel, et grupp on täitunud


Kursustel osalemine ei eelda varasemaid teadmisi operaatori tööst, küll aga on tahtmise ja praktiliste oskuste lihvimise korral võimalus alustada iseseisvat tööd operaatorina.

Koolitusel tutvustatakse erinevaid kaasaegseid professionaalsed telekaameraid ja nende võimalusi ning õpetatakse kaamera kasutamist. Kursuslased saavad ülevaate režii alustest, telekaamera subjektiivsetest väljendusvõimalustest, plaanide suurustest, nägemisenurkadest ja piltjutustusest. Samuti ülevaate heli salvestamise võimalustest: platsihelist, stuudiohelist jne. Selgitatakse valguse elementaarpõhimõtteid: valguse temperatuurid ja valguse hulk ruumis, segavalgus, kolmepunktivalgus jne.

Tegemist on viie-päevase praktilise intensiivkursusega, kursuse maht on 30 akadeemilist tundi. Kursused toimuvad kolmapäevast pühapäevani, sealjuures kolmapäevast reedeni toimub õppetöö õhtuti kl 16 - 20.30, laupäeval kl 9 - 18 ja pühapäeval kl 9 - 18.


Kursused viiakse läbi Filmimehe stuudios/õppeklassis Tallinnas, Pirital, Kloostri tee 8. Õppekeskkond asub teleproduktsiooni ruumides, seega kõik kasutatav tehnika ning vahendid on need samad, millega igapäevaselt telesaateid toodetakse ja see tagab õppekeskkonna läbiva kvaliteedi igal koolitusel.  

Õppekava :

1 päev :

Loeng - Sissejuhatus ; Tootmisprotsess ; Paus ; Kaamera tüübid ; Sissejuhatus kaameratöö olemusse

2 päev :

Loeng - Kaameratöö põhialused ; Paus ; Valguse elementaarpõhimõtted

3 päev :

Praktiline töö nr 1/selle analüüs ; Paus ; Loeng helisalvestuse põhialused

4 päev :

Loeng - Montaaž, kui väljendusvahend ; Paus ; Praktiline töö nr 2 ; Lõunapaus ; Praktiline töö nr 2 analüüs ; Paus ; Praktiline töö nr 3

5 päev :

Praktilise töö nr 3 analüüs ; Paus ; Praktiline töö nr 4 ; Lõunapaus ; Jätkub praktiline töö nr 4 ; Paus ; Praktilise töö nr 4 analüüs ; Kokkuvõte, tunnistused


Kursuse juhendaja: Marko Levo

Marko on töötanud televisioonis kokku 21 aastat, operaatori, režissööri, produtsendina. Alustanud TV3's koos Kiur Aarmaga, luues toona formaadi Kahvel, löönud kaasa noorte- ja spordi- ja uudistesaadete loomisel.

Filmimees OÜ's olnud tegev "Mantlipärija", Maamees otsib naist", "Raport", "Prooviabielu" ja paljude teiste projektide juures.
Osalenud teletootmisel Rio olümpiamängudel, Baku Euroopa Mängudel, Tbilisi Noorte Olümpiafestivalil, aga ka Stockholmi ja Kievi Eurovisiooni lauluvõistlusel.

Haridus  - Omandanud Tallinna Ülikoolis filmi dokumentalist-operaatori eriala Rein Marani käe all.

Kursust aitavad läbi viia professionaalsed operaatorid. 

Kõik meie koolitusi läbi viivad koolitajad on oma valdkonnas igapäevaselt tegevad ning see tagab ka nende poolt edasi antavate teadmiste kõrge kvaliteedi. Koolitajad on kursis koolitatava ala pidevate muutuste ning trendidega. 

Kursuse hind esmakordsel osalemisel on 450 eur (hinnas sisaldub käibemaks).
Kursuse hind sisaldab loenguid, praktilisi töid ja analüüse, õppematerjale, tagasisidet ja professionaalide hinnanguid juba tehtud töödele, kohvipause.

Õppetasu maksmine toimub ühes osas koolitaja poolt loodud arve alusel enne koolituse toimumist. Õppetasu tagastatakse juhul, kui koolitus jääb ära koolitajast tulenevatel põhjustel, koolituse eest tasunutele tagastatakse summa täies ulatuses.

Koolituse detailne kava saadetakse osalejatele pärast registreerumist.

Kursuste õppekavasid uuendatakse pidevalt vastavalt koolitustelt saadud tagasisidele. Õppekavade kvaliteedi tagab õppejõududega kavade regulaarne läbi töötamine ning arendamine.

Koolituse lõpetajatele väljastatakse tunnistused. Tunnistuse saamise eelduseks on koolituse teoreetilise ning praktilise osa täielik läbimine. 

Kõikidel koolitusel osalejatel palutakse koolituse lõpus täita anonüümne tagasiside leht.

Õpiväljundid :  Kursuse läbinud õpilane on omandanud vajalikud algteadmised teleoperaatori töö praktiseerimiseks.