Kursused
Ajakava 2019
Registreerimine
Kontakt
Huvitavat
Vajad nõu?

Tere tulemast Filmimehe Erakool OÜ internetikodusse!

Filmimehe Erakool OÜ on teleproduktsioonifirma Filmimees OÜ tütarfirma, mis korraldab erinevaid televaldkonnaga seonduvaid kursuseid nii eraisikutele kui ka juriidilistele isikutele.

Filmimehe Erakool koolitab spetsiifiliste teleerialade spetsialiste nagu saatejuhid, reporterid, operaatorid, monteerijad, toimetajad jne. Meie kursustel õpetatakse nii teoreetilisi kui praktilisi oskusi, mis annavad lõpetajatele algteadmised erinevatest teletöö valdkondadest.

Kooli õppejõududeks on oma eriala vaieldamatud tipptegijad, kelle tööks on igapäevane telesaadete tootmine. Kursustel osalemine ei eelda varasemaid teadmisi nimetatud teleerialadel, kuid annab hea võimaluse ja head eelduse huvi korral televaldkonnas tööd leida uus ja põnev töö. Ligemale kolmandik lõpetajatest on leidnud tee telemaailma ja leidnud endale uue elukutse. Filmimehe Erakooli kursustel osalejatest on suundunud teletööle saatejuht-reporter-toimetajad Ants Põldsam, Anna-Maria Veidemann-Makko, Anne Sääsk, Elin Saarekivi; monteerijad Rait Valp ja Eik Lattu; operaatorid Rasmus Puksmann, Kalle Kross jpt.

Lisaks eraisikutele suunatud koolitustele korraldab Filmimehe Erakool professioonaalide abiga koolitusi ka ettevõtetele ja huvigruppidele. Väga populaarsed on spetsiifiliselt tellitud koolitused teemal "Kaamera ees esinemine" nendele, kelle igapäeva töö ei ole kaamera-intervjuude andmine, kuid kellel aeg-ajalt tuleb seda tulenevalt tööspetsiifikast teha. Samuti "TV-kvaliteedile vastavate videolugude toomine" , "DSLR-kaameraga filmimine", spetsiifilised filmimise-alased teadmised erinevate elualade esindajatele jne. Filmimehe Erakool on koolitanud väga paljusid avaliku- ja erasektori ettevõtteid.

2015.aastast alustab Filmimehe Erakool koostöös ERR-i ja Tallinna Polütehnikumiga teleoperaatorite väljaõpet, mis vastab kutsestandaridele "Teleoperaator tase 4". 

Filmimehe Erakool OÜ nõukogusse kuuluvad lisaks Filmimees OÜ esindajatele produktsioonifirmade esindajad Raivo Suviste (BEC), Kaupo Karelson (Ruut)  ning telekanalite esindajad Ivar Vigla (Kanal 2) ja Külli Loo (TV3). Info kursuste lõpetajate kohta saadetakse ka nõukogu liikmetele, leidmaks endale vajadusel uusi töötajaid.

Filmimehe Erakool OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. 

Filmimehe Erakool OÜ korraldab täiskasvanute kursuseid Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa nr 6355HTM alusel. Koolituse eest tasutud summadelt tagastab Maksu- ja Tolliamet eraisikule tulumaksu kuni 21% koolituskulude summast.

Filmimehe Erakool
Kaia Unas
e-mail: kaia@filmimees.ee
tel: +372 5648 5968